Công ty bảo vệ ở quận Bình Thạnh – Thanh Bình Phú Mỹ - Hotline: 0932.629.599

Công ty bảo vệ ở quận Bình Thạnh - năng lực cung cấp dịch vụ và hệ thống quản lý lấy chất lượng làm điểm tựa.

√ Hệ thống quản lý: Áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 trong hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ.

√ Cung cấp dịch vụ đạt chất lượng theo yêu cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam.

√ Bố trí từng bộ phận chuyên trách như: Ban chỉ  huy lực  lượng bảo vệ, Phòng kinh doanh, Phòng Nghiệp vụ, Phòng HC-NS, Phòng Kế toán, Ban giám sát, Đội cơ động…để phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến dịch vụ bảo vệ

√ Đội cơ động của công ty hoạt động 24/24h sẵn sàng hỗ trợ kịp thời và xử lý các sự cố xảy ra ở bất cứ mục tiêu nào có bảo vệ 365 đang làm việc.

√ Ban giám sát trực thuộc Giám đốc điều hành để kiểm tra, đôn đốc nhân viên bảo vệ làm việc.

√ Tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với với Công ty Bảo Hiểm, những thiệt hại vật chất của khách hàng do lỗi của nhân viên bảo vệ gây ra trong thời hạn hợp đồng bảo vệ công ty chúng tôi và Công ty Bảo Hiểm cam kết bồi thường.

Công ty bảo vệ ở quận Bình Thạnh – Thanh Bình Phú Mỹ - luôn lắng nghe khách hàng:

Công ty bảo vệ ở quận Bình Thạnh – Thanh Bình Phú Mỹ - luôn lắng nghe khách hàng:

Để nắm bắt ý kiến khách hàng nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng tháng chúng tôi gửi đến tất cả khách hàng của công ty phiếu nhận xét về chất lượng dịch vụ.

Trên cơ sở đó chúng tôi kiểm tra, phân tích những điểm còn yếu kém của nhân viên bảo vệ để kịp thời bồi dưỡng đào tạo lại nhằm hoàn thiện dịch vụ.

Công ty bảo vệ ở quận Bình Thạnh – Thanh Bình Phú Mỹ - Hotline: 0932.629.599

G