Công ty bảo vệ Quận 5 – Thanh Bình Phú Mỹ - sự khác biệt?

Dịch vụ bảo vệ là một trong những ngành cạnh tranh khốc liệt. Vậy làm thế nào để tồn tại và phát triển?

Trong khi những công ty bảo vệ khác chỉ chú trọng vào việc tăng doanh thu, ký hợp đồng ồ ạt, tuyển người vô tội vạ mà không quan tâm đến chất lượng dịch vụ thì Thanh Bình Phú Mỹ lại chọn hướng đi khác.

Chúng tôi lấy chất lượng dịch vụ làm mục tiêu chú trọng, lấy nguyên tắc “win – win” là kim chỉ nam cho mọi hành động:

√ Nhân viên bảo vệ với tác phong – Ngôn phong chuyên nghiệp => Nâng cao vị thế của đối tác cũng như uy tín Thanh Bình Phú Mỹ.

√ Nhân viên bảo vệ ý thức - tinh thần trách nhiệm cao => Đảm bảo an toàn tài sản & an ninh trật tự cho đối tác đồng thời giảm đến mức tối đa rủi ro phải đền bù do lỗi của bảo vệ về phía Thanh Bình Phú Mỹ.

√ Tuyển dụng + Đào tạo + Quản lý chặt chẽ => Quý khách hàng an tâm và giảm thiểu tối đa thời gian quản lý bảo vệ của Thanh Bình Phú Mỹ.

√ Đảm bảo việc cam kết trách nhiệm của Công ty và phân định rõ trách nhiệm của Bảo vệ => Hạn chế việc mất thời gian trong việc tranh chấp hợp đồng kinh tế.

Công ty bảo vệ Quận 5 – Thanh Bình Phú Mỹ và sự khác biệt.

 

Dịch vụ bảo vệ thông thường

Dịch vụ bảo vệ Thanh Bình Phú Mỹ

 Tuyển dụng nhân sự không đúng chuẩn, không tuyển theo quy trình ngành bảo vệ.

 Nhân viên không được đào tạo và huấn luyện các kỹ  năng nghiệp vụ cơ bản.

  Chế độ - chính sách thấp, không khen thưởng – kỷ  luật kịp thời để nâng cao ý thức trách nhiệm của từng nhân viên.

 Lợi nhuận thấp khiến các công ty bảo vệ không  quan tâm và không có trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ.

 

 Tuyển chọn được xét tuyển theo quy trình khép kín (phỏng vấn, thẩm tra, tuyển chọn).

 Nhân viên được đào tạo và huấn luyện các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản.

 

 Chế độ chính sách phù hợp với trình độ năng lực nhân viên Bảo vệ.

 

   Công tác kiểm tra, nhận xét, đánh giá để khen thưởng kỷ  luật kịp thời nâng cao ý thức và tinh thần phấn đấu của cán bộ, nhân viên bảo vệ.

 

 Dịch vụ khách hàng được thay đổi, họp định kỳ để đánh giá nâng cao chất lượng hàng tháng và phân định rõ trách nhiệm của bảo vệ và cam kết trách nhiệm của công ty.

 

Công ty bảo vệ Quận 5 - để được hỗ trợ tốt nhất, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 0932.629.599

Công ty DVBV Thanh Bình Phú Mỹ

 

G