Công ty Dịch vụ bảo vệ ở Quận 3 – Thanh Bình Phú Mỹ -bảo vệ chất lượng cao

√ Các Công ty chạy theo kinh doanh, cạnh tranh về số lượng, không quan tâm đến chất lượng dịch vụ.

√ Công tác đào tạo – Quản lý theo quy trình khép kín không được duy trì theo đúng ngành dịch vụ bảo vệ.

√ Công tác khen thưởng - kỷ luật không cao nên không nâng cao được tinh thần trách nhiệm của nhân viên bảo vệ.

√ Phí dịch vụ thấp dẫn đến chế độ, chính sách Người lao động thấp, không thu hút được nguồn nhân sự đúng chuẩn và chế độ giữ nhân tài không có.

Công ty Dịch vụ bảo vệ ở Quận 3 – dịch vụ bảo vệ chất lượng thấp – tổn hại nhiều mặt:

Việc sử dụng và cung cấp dịch vụ bảo vệ chất lượng thấp làm tổn hại lợi ích của nhiều bên:

*Bên sử dụng dịch vụ bảo vệ:

- Giảm uy tín doanh nghệp.

- Thất thoát về tài sản.

- Thiệt hại về thân thể, tính mạng con người khi an ninh không đảm bảo.

- Tạo tâm lý lo sợ trong nội bộ công ty và đối tác khách hàng.

*Bên cung cấp dịch vụ bảo vệ:

- Giảm uy tín doanh nghiệp dẫn đến giảm sút kinh doanh và có thể dẫn đến phá sản.

*Về xã hội:

- Tạo tâm lý xấu về ngành dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

- Tổn thất về kinh tế.

Công ty Dịch vụ bảo vệ ở Quận 3 – Thanh Bình Phú Mỹ - giải pháp:

√ Tuyệt đối vì không chạy theo doanh thu mà ký hợp đồng hàng loạt. Cân nhắc nhiều mặt trước khi hợp tác để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

√ Công tác tuyển dụng – đào tạo – quản lý theo Tiêu chuẩn ISO 9001.

√ Chế độ đầy đủ cho nhân viên. Thưởng phạt thích đáng.

Để được hỗ trợ tốt nhất, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:

 

PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 0932.629.599

Công ty DVBV Thanh Bình Phú Mỹ

340/60 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM.

G