Bảo vệ buổi fan Meeting của Kim Jae Joong tại Việt Nam

Trước khi sự kiện được diễn ra vài tháng Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ đã lên kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ các phương án bảo vệ cho Jae Joong cũng như đoàn đi theo cùng anh. Toàn bộ đội ngũ vệ sỹ được tuyển chọn rất gắt gao và được đào tạo, thực hành kỹ lưỡng với các tình huống giả định có thể xảy ra. Lực lượng vệ sỹ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ được huy động đến gần 400 người.

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ Kim Jae Joong

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ Kim Jae Joong

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ Kim Jae Joong

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ Kim Jae Joong

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ Kim Jae Joong

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ Kim Jae Joong

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ Kim Jae Joong

G