CÔNG TY BẢO VỆ
THANH BÌNH PHÚ MỸ
DỊCH VỤ BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Bảo vệ lễ khánh thành nhà máy dinh dưỡng Nông Nghiệp


Lễ khánh thành nhà máy dinh dưỡng Nông Nghiệp được diễn ra trang trọng, tốt đẹp với sự tham gia bảo vệ lễ khánh thành của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ

100_3093.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ lễ khánh thành

100_3098-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ lễ khánh thành

100_3100-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ lễ khánh thành

100_3123-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ lễ khánh thành

100_3142-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ lễ khánh thành

100_3150-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ lễ khánh thành

Khách hàng tiêu biểu