Bảo vệ triễn lãm công nghệ thông tin

Theo ban tổ chức, mục tiêu của triển lãm Công nghệ thông tin 2014 với chủ đề Kết nối Công nghệ Thông tin đến bạn là nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin có cơ hội kết nối với người tiêu dùng, phát triển thương hiệu, kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ triển lãm

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ triển lãm

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ triển lãm

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia bảo vệ triển lãm

G