CÔNG TY BẢO VỆ
THANH BÌNH PHÚ MỸ
DỊCH VỤ BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ phòng chống cháy nổ tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh


Thông qua buổi tập huấn, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ đã được bồi dưỡng và nâng cao các kiến thức pháp luật về PCCC, kỹ năng cơ bản trong sử dụng các trang thiết bị chữa cháy, quy trình xử lý vụ cháy…, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng sẵn sàng chữa cháy tại chỗ các sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần làm giảm thiểu số vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

DSCN1547-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

DSCN1556-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

DSCN1566-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

DSCN1602-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

DSCN1629.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

DSCN1578-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

DSCN1581-min.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

DSCN1629.jpg

Nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp THANH BÌNH PHÚ MỸ tham gia tập huấn

Khách hàng tiêu biểu